ปศุสัตว์เศรษฐี 
 
ปิดทองหลังพระ เลี้ยงมดแดงขายไข่
รักบ้านเกิดทีม 11 ตุลาคม 2556
พิษณุโลกเป็นหนึ่งใน 10 จังหวัด ที่ได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่ขยายผล โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
แชร์
5,853
"บ้านหนองพระ บ้านดงพลวง ต.หนองพระ อ.วังทอง ได้เริ่มโครงการปิดทองหลังพระมาตั้งแต่ปี 2554 โดยยึดหลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา รวมทั้งหลักการพัฒนา 6 มิติ คือ น้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่าและสิ่งแวดล้อม และขณะนี้โครงการได้ขยายมาถึงกลุ่มการเลี้ยงมดแดงเพื่อขายไข่มดแดง ที่ใช้ทุนต่ำแต่รายได้ดี เพราะเป็นที่ต้องการของตลาด" นายพยุง คุ้มสุพรรณ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอวังทอง บอกว่า ทางจังหวัดจะดำเนินการจัดทำโครงการและสนับสนุนงบประมาณ พร้อมจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ความสามารถแก่ชาวบ้านอีกด้วย และชาวบ้านในพื้นที่เริ่มให้ความสนใจมาศึกษาดูงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำไปต่อยอดขยายเป็นต้นแบบในการเลี้ยงมดแดงในพื้นที่อื่นๆต่อไป
"มีพื้นที่อยู่ 7 ไร่ เมื่อก่อนทำนา ปลูกมะม่วงไว้รอบคันนาแบบเกษตรสวนผสม หมดหน้านาก็จะปลูกพืชผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษ ไม่ใช้สารเคมี ช่วงไหนมีเวลาว่างจะไปเก็บขยะมาขายเป็นการหารายได้เสริม

แต่ที่หันมาเพาะเลี้ยงมดแดงขายไข่ มาจากสังเกตต้นมะม่วงในสวน เห็นมดแดงมีพฤติกรรมขนย้ายอาหารจากพื้นล่างขึ้นไปไว้บนต้นมะม่วง จึงทดลองนำอาหารมาวางตามโคนต้นมะม่วง มดแดงมันยกโขยงกันลงมาขนอาหารไปเก็บไว้ในรัง เลยได้ ความคิดว่า เราน่าจะเลี้ยงมดแดงได้ เพราะในพื้นที่ เพาะปลูกของเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลง มดแดงอยู่ได้ แค่คอยหาอาหารมาให้มันกินเท่านั้นเอง พอรังเติบโตเต็มที่จึงค่อยแยงไข่มดแดงลงมาขาย ปรากฏว่า เลี้ยงได้ง่ายไม่ยากเลย แถมรายได้ก็ดี จึงเริ่มหันมาเลี้ยงมดแดงตั้งแต่นั้นมา"
นายบุญชู ศิดสังเทียะ อายุ 43 ปี บอกว่า ในแต่ละเดือนจะมีรายได้จากการขายไข่มดแดงประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง ไข่มดแดงจะมีขนาดใหญ่และมีจำนวนมาก เลยทำให้ชีวิตทุกวันนี้มีความสุขมากขึ้น

พร้อมยกปรัชญาให้ฟัง ชีวิตนี้มิต่างกับการสร้างบ้าน...ตั้งแต่รู้จักวิธีเลี้ยงมดแดง ตอนนี้เริ่มมีความหวัง สามารถเริ่มเก็บเงินลงเสาเอกได้แล้ว ต่อไปไข่มดแดงจะช่วยสร้างบ้านได้เต็มหลังอย่างแน่นอน.

11 ตุลาคม 2556
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ไชยรัตน์ ส้มฉุน."ปิดทองหลังพระ เลี้ยงมดแดงขายไข่.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/edu/375268...
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×